Tin nổi bật

Tin tức

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền

THÔNG BÁO

Về danh mục bán cổ phần của

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tràng Tiền (“TTL”).

Địa chỉ: số 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:  0101013157 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà nội cấp lần đầu ngày 25/6/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 01/10/2014.

Điện thoại: 04 – 39349717. Fax: 04 – 39378601.

Trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư về danh mục doanh nghiệp TTL có kế hoạch bán cổ phần của TTL tại doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 1. Công ty cổ phần Đầu tư phát triển tổng hợp Sơn Hà
 • Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500563586, đăng ký lần đầu ngày 14/6/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 03/12/2015.
 • Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 • Vốn điều lệ của Công ty: 63.932.530.000 đồng.
 • Số lượng cổ phần của TTL: 384.000.
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Giá trị vốn góp của TTL: 3.840.000.000 đồng.
 • Thời gian dự kiến bán vốn: từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017 (lịch cụ thể thông báo sau)
 1. Công ty cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam
 • Địa chỉ trụ sở chính: Trung tâm thương mại Tràng Tiền, số 24 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103001328, đăng ký lần đầu ngày 04/9/2002, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/6/2008.
 • Nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.
 • Vốn điều lệ của Công ty: 15.000.000.000 đồng.
 • Số lượng cổ phần của TTL: 100.000.
 • Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 • Giá trị vốn góp của TTL: 1.000.000.000 đồng.
 • Thời gian dự kiến bán vốn: từ tháng 12/2016 đến tháng 3/2017 (lịch cụ thể thông báo sau)

Trân trọng./.