Bảo mật thông tin

TTP tôn trọng và cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng khi truy cập website này.

Thu thập thông tin

Khi quý khách truy cập website TTP và lựa chọn điền các thông tin cá nhân của quý khách như họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại v.v… vào phiếu thu nhận thông tin tại website của chúng tôi đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý cho chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của quý khách cho các mục đích được dưới đây.

Chia sẻ thông tin

TTP cam kết không chia sẻ, bán hay cho mượn thông tin cá nhân của quý khách cho bất kỳ một bên thứ ba nào vì bất kỳ lý do gì. TTP sẽ bảo mật và chỉ sử dụng thông tin của quý khách cho hoạt động kinh doanh và chăm sóc khách hàng ngày một tốt hơn của Trung tâm. Chúng tôi có thể sẽ gửi email thông báo về các chương trình khuyến mãi, dịch vụ từ các đối tác của TTP tới quý khách nhưng luôn đảm bảo sẽ không có đối tác, đơn vị nào được quyền trực tiếp tiếp cận và sử dụng thông tin của quý khách.

Ý kiến khách hàng

Bằng việc truy cập website TTP, quý khách mặc định đồng ý cho TTP thu thập và sử dụng thông tin của quý khách. Nếu có thay đổi về chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo trên website để quý khách được biết. Nếu quý khách không đồng ý với chính sách này của chúng tôi, xin vui lòng ngưng truy cập website TTP. TTP giữ toàn quyền thay đổi, bổ sung các điều kiện của chính sách Bảo mật thông tin vào bất cứ thời điểm nào.