Beirut Restaurant

04 37636666

Opening Hours:

09:30 AM - 09:30 PM

Nhà hàng