Giới thiệu

Thẻ Thành Viên Loyalty là chương trình được thiết kế đặc biệt dành tặng nhiều ưu đãi dành cho chủ thẻ.
• Với mỗi 100.000VNĐ mua sắm tại TTP, khách hàng sẽ tích lũy được 01 điểm.

CARD TTP